top of page

Zaawansowana analityka

Analiza biznesowa

Zarządzanie danymi

Zarządzanie projektem

Zarządzanie testami

Usługi zarządzane

Usługi dedykowane

Usługi

Analiza

biznesowa

W dzisiejszych czasach prowadzona działalność generuje szybko rosnącą ilość coraz bardziej złożonych i dynamicznych danych, co wymaga nowoczesnego podejścia do ich szybkiej analizy. Działając jako doradcy i swoisty interfejs pomiędzy interesariuszami biznesowymi a działami IT, wspieramy naszych klientów w wyborze najbardziej odpowiednich metodologii analizy biznesowej oraz pomagamy w identyfikowaniu i wykorzystywaniu oraz optymalizacji odkrywanych możliwości.
Zastosowanie usługi

Pomagamy w dostosowaniu systemów BI do strategicznych i operacyjnych celów firmy oraz w optymalizacji gromadzenia i prezentacji informacji zarządczych. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do prowadzenia analiz biznesowych, zarządzania projektami, wdrażania rozwiązań i zarządzania zmianami w Twojej organizacji. Ponadto nasi konsultanci rozumieją, jak ważne jest uwzględnienie potrzeb biznesowych w połączeniu z wymaganiami działu IT, ponieważ najczęściej do nieporozumień dochodzi na styku tych dwóch kluczowych obszarów mogących mieć wpływ na sukces całego projektu.

Nasze cele

Zrozumienie obecnych i przyszłych wyzwań naszych klientów, wspieranie ich w stawianiu im czoła i wzmacnianie pozycji rynkowej naszych klientów poprzez ograniczanie kosztów i zwiększenie wydajności.

Nasze usługi

Kompleksowa analiza biznesowa (planowanie, zarządzanie, dostarczenie końcowych rezultatów)

 

Analiza Biznesowa dla korporacji

 

Ocena i walidacja rozwiązań BI

 

Analiza i zbieranie wymagań biznesowych i funkcjonalnych

 

Definiowanie wymagań w celu zaspokojenia potrzeb biznesowych

 

Dobór odpowiedniej metodologii w celu rozwiązania problemów

 

Określenie podejścia i zakresu w oparciu o szczegółowe wymagania biznesowe

 

Zarządzanie wymaganiami i komunikacją

 

Narzędzia, Metody i Techniki optymalizacji dostępności środowisk BI

Skontaktuj się z nami

 

Masz pytania, chciałbyś omówić z nami swój projekt lub szukasz wsparcia IT? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

bottom of page