top of page

Projekty

Wybrane projekty

Przegląd wybranych projektów zrealizowanych przez 29FORWARD, które przyniosły znaczące korzyści naszym klientom.

Banken
Scoring kredytowy w SAS

Naszym zadaniem było opracowanie koncepcji, wdrożenie i obsługa międzynarodowego systemu scoringowego obejmującego walidację modeli, obsługę szkód oraz raportowanie ryzyka.

Zaprojektowanie architektury danych w  SAS

Opracowanie architektury systemu - w tym hierarchii autoryzacji i jej późniejsze wdrożenie w wielu dużych bankach na potrzeby wykorzystania SAS w międzynarodowym środowisku organizacji. Po wdrożeniu nadal oferujemy wsparcie dla użytkowników oraz utrzymanie i administrację systemu.

Monitoring SLA

Celem projektu było opracowanie i rozwój systemu monitorowania jakości usług IT między dostawcą tychże usług a kilkoma oddziałami klienta. Zastąpiliśmy własne rozwiązanie klienta systemem SAS ITRM.

Analiza ryzyka portfeli w SAS

Naszym zadaniem było zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązania BI do zarządzania ryzykiem na poziomie portfeli. Zaprojektowaliśmy strukturę i model danych, zaimplementowaliśmy przetwarzanie danych i wspieraliśmy wdrożenie.

Versicherungs

Ubezpieczenia

Optymalizacja procesu przetwarzania danych w SAS

Celem projektu była optymalizacja procesu ETL dla międzynarodowej firmy ubezpieczeniowej co przyniosło redukcję czasu przetwarzania danych o 90%.

Zaprojektowanie i wdrożenie platformy raportowej dla kadry zarządzającej

Zadanie polegało na zaprojektowaniu i wdrożeniu platformy raportowej dla programu partnerskiego naszego klienta. Celem było dostarczenie szczegółowych raportów do ponad 2500 oddziałów na temat rozwoju klientów w ramach programu.

Einzel

Handel detaliczny

Interaktywny pulpit z raportami opartymi na wyjątkach

Projekt prowadzony za pomocą zwinnej metodyki polegał na wdrożeniu modułu do śledzenia dostępności towaru w celu poprawy nieefektywnego zarządzania magazynem. Zamodelowaliśmy prototyp, aby uzyskać jak najwięcej informacji od wszystkich zainteresowanych stron projektu włączając biznes, zarządzających danymi oraz zespół techniczny. W oparciu o nasze ustalenia i opinie interesariuszy, zaprojektowaliśmy, opracowaliśmy i wdrożyliśmy ostateczne rozwiązanie.

Migracja danych klientów i przygotowanie do RODO

Przygotowanie i obsługa migracji danych związanych z klientem do dostawcy usług w chmurze. Oceniliśmy jakość danych i zarekomendowaliśmy przeprowadzenie czyszczenia danych. Rozwiązanie wykorzystuje interfejsy API firm trzecich do weryfikacji danych klientów. Wdrożenie koncepcji „golden record” pozwoliło maksymalnie ograniczyć duplikaty profili klientów.

Przeprowadzenie czyszczenie danych dla sprzedawcy towarów Premium

Analiza jakości danych pod kątem ich kompletności, dokładności, spójności, integralności i unikatowości, a także identyfikacja luk, nieprawidłowości

i zależności, które mogą prowadzić do problemów podczas migracji. Przygotowaliśmy skrypty SQL podczas fazy migracji danych wraz z zaleceniami dotyczącymi utrzymania dobrej jakości danych w przyszłości.

Optymalizacja systemu Business Intelligence dla sprzedawcy towarów luksusowych

Prowadziliśmy projekt optymalizacji narzędzia Business Intelligence dla znanej brytyjskiej firmy o międzynarodowym zasięgu, posiadającej wiele fizycznych sklepów detalicznych i zajmującej się sprzedażą towarów luksusowych. Przeanalizowaliśmy architekturę danych oraz bieżące raporty. Na tej podstawie byliśmy w stanie zoptymalizować istniejące źródła danych i skonfigurować nowe, wprowadzić automatyzację raportów oraz umożliwiliśmy użytkownikom raportowanie ad-hoc.

Studium przypadku
Pobierz 1,159KB

Projekt i migracja platformy danych dla firmy turystycznej

Otrzymaliśmy zadanie opracowania ważnego programu strategicznego dla dużej międzynarodowej firmy zajmującej się podróżami i turystyką, mającego na celu udostępnienie jej lokalnych, rynkowych operatorów wspólnej platformy danych, aby mogli oni korzystać z ekonomii skali podczas negocjacji z dostawcami. Celem projektu było stworzenie jednej platformy, która standaryzuje i migruje dane historyczne z dotychczasowych systemów poszczególnych rynków, ale także integruje dane z nowych aplikacji.
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy rozwiązanie, które wykorzystuje Snowflake jako platformę i udostępnia z jednego źródła standardowe dane ze wszystkich rynków źródłowych. To zrewolucjonizowało sposób, w jaki nasz klient może negocjować umowy i zarządzać swoimi cenami i zapasami w całej firmie w oparciu o całościowe spojrzenie.

Studium przypadku

Pobierz 1,104KB

Luftfahrt

Lotnictwo

System do Monitoringu Pasażerów

Analiza i ocena danych monitoringu pasażerów. Łącząc dane z różnych źródeł o różnych cechach, aby uzyskać optymalne i dokładne zrozumienie podróży pasażerów, wąskich gardeł i czasów oczekiwania. Doradzaliśmy w sprawie harmonogramów pracowniczych i dynamicznego przekierowywania pasażerów w celu ograniczenia przeludnienia w określonych lokalizacjach.

bottom of page