top of page

Zaawansowana analityka

Analiza biznesowa

Zarządzanie danymi

Zarządzanie projektem

Zarządzanie testami

Usługi zarządzane

Usługi dedykowane

Usługi

Zarządzanie

danymi

Gromadzenie danych to pierwszy krok, jaki każda organizacja musi zrobić aby podejmować decyzje oparte na danych. Nasi specjaliści wesprą Cię w łączeniu, czyszczeniu i przetwarzaniu strumieni danych przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa danych.

Zastosowanie usługi

Trafność Twoich wniosków i korzyści płynące z wynikających z nich decyzji są tak dobre, jak jakość danych, które są wykorzystywane do ich sformułowania. Jesteśmy doświadczonymi specjalistami w zakresie przetwarzania danych. Pomożemy Ci na każdym etapie, tworzenia, optymalizacji czy zarządzania Twoimi strukturami danych. Wspólnie zapewnimy, że Twoje dane będą wiarygodne do podejmowani na ich podstawie decyzji, że dostęp i odpowiedzialność za nie jest jasno zdefiniowana, że ustanowione są procedury określające, jakie rodzaje informacji Twoja firma powinna zbierać przechowywać i wykorzystywać oraz do jakich celów. Ocenimy jakość twoich danych źródłowych pod kątem dokładności, spójności, kompletności, integralności i aktualności. Dokonujemy również przeglądu metod zbierania danych i doradzamy, jak usprawnić ten proces, aby w przyszłości zmaksymalizować jakość danych.

Nasze cele

Naszym celem jest zapewnienie solidnego procesu zarządzania, jasno zdefiniowanej odpowiedzialności oraz procedur gromadzenia i przechowywania danych, co skutkuje przejrzystymi, aktualnymi, dokładnymi, kompletnymi i bezpiecznymi danymi.

Nasze usługi

Definicja, wdrażanie i doskonalenie polityki zarządzania danymi

 

Ocena jakości danych

 

Weryfikacja zbierania i przetwarzania danych

 

Rozwój i Utrzymanie procesów ETL

 

Weryfikacja poprawności danych

 

Czyszczenie danych

 

Migracja danych

 

Przechowywanie i Archiwizacja Danych

 

Definiowanie i Projektowanie struktury danych

Skontaktuj się z nami

 

Masz pytania, chciałbyś omówić z nami swój projekt lub szukasz wsparcia IT? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

bottom of page