top of page

Zaawansowana analityka

Analiza biznesowa

Zarządzanie danymi

Zarządzanie projektem

Zarządzanie testami

Usługi zarządzane

Usługi dedykowane

Usługi

Zarządzanie projektem

Coraz więcej firmy opracowuje łatwo dostępne analizy do wykorzystania w procesach decyzyjnych. Jednocześnie zespoły zarządzające znajdują się pod coraz większą presją, by podejmować szybsze decyzje w celu skrócenia cykli wdrożeniowych i czasu wprowadzania rozwiązań na rynek.
Zastosowanie usługi

Z doświadczenia wiemy, że dla pomyślnej realizacji projektów BI fundamentalne znaczenie mają dwa poziomy zarządzania projektami. Pierwszym z nich są narzędzia zarządcze, pozwalające na jasne zdefiniowanie planu projektu, kolejność zadań, kamieni milowych, pakietów roboczych, zarządzanie zasobami i kontrola projektu. Drugi poziom równie ważny to: doskonała komunikacja, wsparcie wyższego kierownictwa, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, jasne zdefiniowane role zespołu. Ponieważ projekty BI często dotyczą wielu systemów w organizacji i przekraczają wiele funkcjonalnych granic, stanowią szczególne wyzwanie w porównaniu z innymi projektami w organizacji.

Nasze cele

Naszymi zadaniami w kierowaniu projektami BI są określenie budżetu i ram czasowych dla osiągnięcia celów projektu i ich przestrzeganie przy zapewnieniu jakości i zakresu projektu. Projekt musi zakładać wystarczającą elastyczność, aby odpowiednio reagować na zmieniające się parametry lub wymagania.

 

Każdy projekt i każdy klient są inne. Dlatego nasi specjaliści doradzą Państwu indywidualnie i asystują Państwu od pomysłu do wdrożenia ostatecznego rozwiązania.

Nasze usługi

Zarządzanie zakresem i wymaganiami projektu

 

Zarządzanie jakością projektu

 

Zarządzanie spotkaniami projektowymi

 

Zarządzanie kosztami

 

Zarządzanie ryzykiem

 

Zarządzanie komunikacją i interesariuszami

Skontaktuj się z nami

 

Masz pytania, chciałbyś omówić z nami swój projekt lub szukasz wsparcia IT? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

bottom of page